1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok! Berettyóújfalu város minden lakosának Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok! Teljes cikk...

Több mint egymilliárd forint központi céltámogatás a Bihar Termálliget gyógyászati részlegének fejlesztésére

Több mint egymilliárd forint központi céltámogatás a Bihar Termálliget gyógyászati részlegének fejlesztésére Berettyóújfalu Város Önkormányzata - a Kormány 1130/2018. (III. 19.) Korm. határozata értelmében - több mint egymilliárd forint összegű központi költségvetési céltámogatásban részesül a Bihar Termálliget Strand, Uszoda és Gyógyvizes Für... Teljes cikk...

Felhívás javaslattételre - Városi kitüntetések 2018

Berettyóújfalu város 19/2015. (IX. 25.) számú rendelete szól az Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntetések odaítéléséről. A rendelet értelmében ebben az évben a város napja alkalmából a következő kitüntet&e... Teljes cikk...
  • Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!

    Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!

  • Több mint egymilliárd forint központi céltámogatás a Bihar Termálliget gyógyászati részlegének fejlesztésére

    Több mint egymilliárd forint központi céltámogatás a Bihar Termálliget gyógyászati részlegének fejlesztésére

  • Felhívás javaslattételre - Városi kitüntetések 2018

Previous
Next
Hiba
  • Hiba történt a hírcsatorna adatainak beolvasásakor

Megtartotta alakuló ülését a berettyóújfalui képviselő testület

A mandátumlevelek átvétele – október 20. – után október 22-én ünnepélyes keretek közt, a Járási Hivatal csodálatosan megújult Fráter László termében tartotta alakuló ülését a város képviselő testülete.

 A megválasztott 12 képviselőt, hozzátartozóikat, Vitányi István országgyűlési képviselőt, Pálfi Anikó járási hivatalvezetőt, Kapornai Judit tankerületi igazgatót, Bulcsu László megyei közgyűlési alelnököt, intézményvezetőket, külső bizottsági tagokat, a főjegyzőt és aljegyzőt, az irodavezetőket Muraközi István polgármester köszöntötte.A Himnusz közös eléneklése után Dr. Horváthné Dr. Nagy Ibolya, a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt a képviselők esküt tettek, majd a polgármesteri eskü következett. Az alakuló ülés öt napirendi pontjának elfogadása után megszavazta az új testület a Szervezeti és Működési Szabályzatot, melynek értelmében egy főállású alpolgármestert választanak, akinek személyére Muraközi István tett javaslatot, illetve 3 bizottságot – pénzügyi, humánpolitikai, ügyrendi, közrendvédelmi és településfejlesztési - hoznak létre. Az eddigi társadalmi megbízatású alpolgármestert, Bónácz Jánost nevezte meg a polgármester. Az alpolgármestert titkos szavazással, 11 igen, 1 nem szavazat ellenében választották meg, akinek eskütétele után a képviselők döntöttek a polgármester és alpolgármester javadalmazásáról is.Utolsó napirendi pontként megszavazták a bizottsági tagokat, akik közül a külsős tagok Muraközi István előtt tették le esküjüket. Az újonnan felállt testület előtt a polgármester megtartotta „székfoglalóját”, amit alább olvashatunk.
 
Tisztelt Képviselő-testület!
Kedves vendégeink!
 
Az október 12-én lezárult önkormányzati ciklust akként foglaltuk össze, hogy nehéz, de eredményes négy évet tudhat magáénak a leköszönt képviselő-testület. Stabilizálódó gazdálkodás, a működőképesség fenntartása és erősítése, ezek mellett pedig a szükséges fejlesztések folyamatossága jellemezte ezt az időszakot. Amikor az erről készült összefoglalókat ismertettük, elmondhattuk azt, hogy sokan sokat tettek, tesznek ezért. Kívánom, hogy legyen így ez a most kezdődő ciklusban is. El kell ismernünk, ilyenkor természetesen elkerülhetetlenek bizonyos nézetkülönbségek és súrlódások, de a tervezéstől a kivitelezésen át a bemutatásig, eddig is sikerült minden alkalommal a közösség erejével, a közös cél iránti elkötelezettséggel konszenzusra jutni, ez vezetett el minket az elért eredményekhez. Negyedszázados önkormányzatiságunk alatt választott képviselőink, tisztségviselőink, a hivatalok, az intézmények, a vállalkozások, a civil szervezetek vezetői, tagjai és munkatársai, a családok és valamennyi lokálpatrióta polgár odafigyelésének és kitartó munkájának érik be a gyümölcse időről időre. A jól ismert fejlesztések pedig azon túl, hogy a várost gyarapítják, az egész térségnek új lehetőségeket jelentenek.Egy alakuló ülés mindig egyfajta iránykijelölés is egyben. Tudatos és az irányadás szempontjából is példaértékű az, hogy a 2014-2019 közötti önkormányzati ciklus első képviselő-testületi ülésére éppen itt, az egykori vármegyeházán, a mai járási hivatalnak otthont adó épületben, a Fráter László főszolgabíró, majd alispán nevét viselő teremben kerül sor. Egy, a mainál sokkal nehezebb időszakra, a Trianon után csonkán és központ nélkül maradt Bihar megyére visszatekintve nem tehetünk mást, mint akkori eleink. Ha végignézzük eddigi munkánkat és a közeljövő terveit, visszaköszön a 90 évvel ezelőtti két és fél évtized: kezelhetőbb, átláthatóbb közigazgatás, oktatás, közművelődés, egészségügyi és szociális ellátás, ivóvízminőség-javítás, infrastruktúra-fejlesztés és így tovább. Azon túl, hogy nagyra becsüljük elődeink erőfeszítéseit, őriznünk és gyarapítanunk kell az általuk hátrahagyott örökséget. Ha a részletekben nem is, ebben az egyben mindig egyet kell értenünk. Történelmi tény, hogy Fráter László alispán és Szilágyi Lajos országgyűlési képviselő között milyen pártpolitikai ellentétek feszültek, ma azonban mindkettejükre nagyrabecsüléssel és büszkén gondolunk, tetteikből pedig igyekszünk erőt meríteni. Ha a közösségi érdek felül tud kerekedni más szempontokon, akkor a mi munkánk sem lesz hiábavaló. Legyen ez a ma újra birtokba vett közösségi tér annak is a szimbóluma, amit valamennyi közösségi célú fejlesztésénél elmondtunk. Minden megújuló vagy új létesítménybe olyan nyugalommal és biztonsággal léphessünk be, mint a saját otthonunkba.Mi sem igazolja jobban, hogy jó példákat állítottunk magunk elé, hogy Bihar több tekintetben is központnak számító településeként helyes irányba mozdultunk el, mint a néhai alispán fia, Fráter János október 13-án, a választás másnapján kelt levelének egy mondata: Adjon a jó Isten erőt, egészséget és kitartást, hogy a következő 5 évben is hasonló módon tevékenykedjünk a város üdvére.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella