1. SKIP_MENU
 2. SKIP_CONTENT
 3. SKIP_FOOTER

2018 a gyarapodás éve

2018 a gyarapodás éve Hagyományunkat folytatva, a 2017-es év végén megkértük Muraközi Istvánt, Berettyóújfalu város polgármesterét, hogy értékelje az elmúlt esztendőt, ossza meg olvasóinkkal tapasztalatait, az elért eredményeket, valamint vázolja fel az elkövetkezendő év... Teljes cikk...

Boldog Karácsonyt!

Boldog Karácsonyt! Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok Berettyóújfalu minden lakójának és a weboldal minden kedves látogatójának! 450 Teljes cikk...

Országos Idősügyi Infokommunikációs Program

Országos Idősügyi Infokommunikációs Program Mint arról korábban már részletesen beszámoltunk, Országos Idősügyi Infokommunikációs Program indul, melynek keretében országosan 5000, városunkban 50 nyugdíjas kap számítógépet. A program során a mai napon Jankuly Jánosné, városunk lakója kapta... Teljes cikk...
 • 2018 a gyarapodás éve

  2018 a gyarapodás éve

 • Boldog Karácsonyt!

  Boldog Karácsonyt!

 • Országos Idősügyi Infokommunikációs Program

  Országos Idősügyi Infokommunikációs Program

Previous
Next
Hiba
 • Hiba történt a hírcsatorna adatainak beolvasásakor

Bihar-kutatás, 2014

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár, a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 2014. november 11-én közös konferenciát rendezett Berettyóújfaluban.
A Bihar-kutatás címet viselő tudományos ülésszak 2008-ban indult útjára, azzal a céllal, hogy teret adjon azoknak a kutatóknak, akik Biharral foglalkoznak a határ mindkét oldalán. A szervezők az interdiszciplinaritás jegyében, tudományágaktól függetlenül fogadták és fogadják az előadókat, segítséget nyújtva a tudományos eszmecseréhez is. A megjelenteket köszöntötte Bulcsú László, a megyei közgyűlés alelnöke, aki Biharországot külön országként aposztrofálta, mint amiben benne van minden eredő gondolat: a jelen, a múlt és a jövendő. Muraközi István polgármester örömét fejezte ki amiatt, hogy Bihar kutatását szívügyüknek tekintik nemcsak a szűkebb Biharban élők, hanem a megyében, és azon túliak is.A rendezvényen a tudományos előadások mellett szakmai referátumokat is hallhatott a közönség, amelyek a közgyűjteményekben folyó munkafolyamatokat hivatottak bemutatni.

A rendezvény csatlakozott a Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társasága felhívásához, így 11 óra 11 perckor meggyújtották az emlékezés mécseseit a Bihari Múzeum kőtárában elhelyezett, az első világháborúban elesett Berettyóújfalui iparosok és kereskedők emléktáblájánál, valamint az épület előtt álló II. világháborús hősi halottak emlékművénél.A köszöntők elhangzása után került sor a szakmai, majd tudományos előadásokra.
 
Kállai Irén múzeumigazgató a Bihari Múzeum legújabb vállalkozásának, a járási múzeumi mintaprojektjének létrejöttéről, valamint az eddig elért eredményekről beszélt.Dr. Krajczárné Sándor Mária muzeológus, múzeumpedagógus ennek a mintaprojektnek a gyakorlati megvalósítását mutatta be képekkel illusztrálva.
 
Kolozsvári István etnográfus a 1915-ben született Molnár Balázs komádi néprajzkutatóról és a 2015-ös hivatalos emlékév terveiről szólt.Török Péter osztályvezető (Budapest Főváros Levéltára) a biharkutatas.hu honlap utóbbi két évét értékelte előadásában.

Brigovácz László levéltáros, az Új Nézőpont főszerkesztője a tudományos online folyóirat alapításának első évfordulója alkalmából mutatta be az eredményeket, illetve célokat fogalmazott meg.

Seres István történésza 19. századiberettyószentmártoni betyárokról szólt előadásában.

Bulcsú László magisteris hallgató előadásában a vegyes etnikumú település, Körösszakál román lakosságának identitását és ennek változásait mutatta be.

Csarkó Imre történész muzeológus az első világháborúban harcolt három bihari katona újonnan előkerült háborús naplóját mutatta be. A csaknem száz esztendeje megfogalmazott gondolatokat naplórészletek felolvasása tette közelivé.Kiss László történelemtanár a bihari Tisza családot, mint magánembereket és patrónusokat jellemezte.

Kulcsár Beáta tudományos segédmunkatárs (Budapest Főváros Levéltára) a nagyváradi Weiszlovits/Vaiszlovich családról folytatott kutatásáról számolt be.

Lisztes Nikolett PhD-hallgató a Bihari Múzeum gyűjteményében is fellelhető mezőtelegdi Miskolczy család anyagairól általa összeállított internetes adatbázist ismertette, az adatbázis különböző funkcióit mutatta be.Szikla Gergő igazgatóhelyettes (MNL HBML) a DVD formátumban is megjelent, Bihar és Hajdú megye közigazgatás-történeti kutatási eredményeit ismertette.

Kovács Gergely levéltáros a bihari termelőszövetkezetek levéltári forrásairól beszélt.
A konferenciát kötetlen beszélgetés zárta.

Dr. Krajczárné Sándor Mária – Csarkó Imre (Bihari Múzeum), Fotók: Nyírő Gizella