1. SKIP_MENU
 2. SKIP_CONTENT
 3. SKIP_FOOTER

Átadták a felújított felnőtt háziorvosi rendelőt

Átadták a felújított felnőtt háziorvosi rendelőt Berettyóújfalu Város Önkormányzata által benyújtott, az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-4.1.1-15 azonosító szánú pályázat keretében megtörtént a Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilin... Teljes cikk...

„Főhajtva állunk színetek előtt” – Az ’56-os hősökre emlékeztünk…

„Főhajtva állunk színetek előtt” – Az ’56-os hősökre emlékeztünk… Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés Berettyóújfaluban a református templomban tartott ünnepi istentisztelettel vette kezdetét, melyen Szabóné Nagy Andrea református lelkipásztor igehirdetését hallhattuk. Ezt k&oum... Teljes cikk...

Indul az új Berettyó Kártya!

Indul az új Berettyó Kártya! Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévé... Teljes cikk...
 • Átadták a felújított felnőtt háziorvosi rendelőt

  Átadták a felújított felnőtt háziorvosi rendelőt

 • „Főhajtva állunk színetek előtt” – Az ’56-os hősökre emlékeztünk…

  „Főhajtva állunk színetek előtt” – Az ’56-os hősökre emlékeztünk…

 • Indul az új Berettyó Kártya!

  Indul az új Berettyó Kártya!

Previous
Next
Hiba
 • Hiba történt a hírcsatorna adatainak beolvasásakor

Bihar-kutatás, 2014

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár, a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 2014. november 11-én közös konferenciát rendezett Berettyóújfaluban.
A Bihar-kutatás címet viselő tudományos ülésszak 2008-ban indult útjára, azzal a céllal, hogy teret adjon azoknak a kutatóknak, akik Biharral foglalkoznak a határ mindkét oldalán. A szervezők az interdiszciplinaritás jegyében, tudományágaktól függetlenül fogadták és fogadják az előadókat, segítséget nyújtva a tudományos eszmecseréhez is. A megjelenteket köszöntötte Bulcsú László, a megyei közgyűlés alelnöke, aki Biharországot külön országként aposztrofálta, mint amiben benne van minden eredő gondolat: a jelen, a múlt és a jövendő. Muraközi István polgármester örömét fejezte ki amiatt, hogy Bihar kutatását szívügyüknek tekintik nemcsak a szűkebb Biharban élők, hanem a megyében, és azon túliak is.A rendezvényen a tudományos előadások mellett szakmai referátumokat is hallhatott a közönség, amelyek a közgyűjteményekben folyó munkafolyamatokat hivatottak bemutatni.

A rendezvény csatlakozott a Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társasága felhívásához, így 11 óra 11 perckor meggyújtották az emlékezés mécseseit a Bihari Múzeum kőtárában elhelyezett, az első világháborúban elesett Berettyóújfalui iparosok és kereskedők emléktáblájánál, valamint az épület előtt álló II. világháborús hősi halottak emlékművénél.A köszöntők elhangzása után került sor a szakmai, majd tudományos előadásokra.
 
Kállai Irén múzeumigazgató a Bihari Múzeum legújabb vállalkozásának, a járási múzeumi mintaprojektjének létrejöttéről, valamint az eddig elért eredményekről beszélt.Dr. Krajczárné Sándor Mária muzeológus, múzeumpedagógus ennek a mintaprojektnek a gyakorlati megvalósítását mutatta be képekkel illusztrálva.
 
Kolozsvári István etnográfus a 1915-ben született Molnár Balázs komádi néprajzkutatóról és a 2015-ös hivatalos emlékév terveiről szólt.Török Péter osztályvezető (Budapest Főváros Levéltára) a biharkutatas.hu honlap utóbbi két évét értékelte előadásában.

Brigovácz László levéltáros, az Új Nézőpont főszerkesztője a tudományos online folyóirat alapításának első évfordulója alkalmából mutatta be az eredményeket, illetve célokat fogalmazott meg.

Seres István történésza 19. századiberettyószentmártoni betyárokról szólt előadásában.

Bulcsú László magisteris hallgató előadásában a vegyes etnikumú település, Körösszakál román lakosságának identitását és ennek változásait mutatta be.

Csarkó Imre történész muzeológus az első világháborúban harcolt három bihari katona újonnan előkerült háborús naplóját mutatta be. A csaknem száz esztendeje megfogalmazott gondolatokat naplórészletek felolvasása tette közelivé.Kiss László történelemtanár a bihari Tisza családot, mint magánembereket és patrónusokat jellemezte.

Kulcsár Beáta tudományos segédmunkatárs (Budapest Főváros Levéltára) a nagyváradi Weiszlovits/Vaiszlovich családról folytatott kutatásáról számolt be.

Lisztes Nikolett PhD-hallgató a Bihari Múzeum gyűjteményében is fellelhető mezőtelegdi Miskolczy család anyagairól általa összeállított internetes adatbázist ismertette, az adatbázis különböző funkcióit mutatta be.Szikla Gergő igazgatóhelyettes (MNL HBML) a DVD formátumban is megjelent, Bihar és Hajdú megye közigazgatás-történeti kutatási eredményeit ismertette.

Kovács Gergely levéltáros a bihari termelőszövetkezetek levéltári forrásairól beszélt.
A konferenciát kötetlen beszélgetés zárta.

Dr. Krajczárné Sándor Mária – Csarkó Imre (Bihari Múzeum), Fotók: Nyírő Gizella