1. SKIP_MENU
 2. SKIP_CONTENT
 3. SKIP_FOOTER

Átadták a felújított felnőtt háziorvosi rendelőt

Átadták a felújított felnőtt háziorvosi rendelőt Berettyóújfalu Város Önkormányzata által benyújtott, az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-4.1.1-15 azonosító szánú pályázat keretében megtörtént a Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilin... Teljes cikk...

„Főhajtva állunk színetek előtt” – Az ’56-os hősökre emlékeztünk…

„Főhajtva állunk színetek előtt” – Az ’56-os hősökre emlékeztünk… Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés Berettyóújfaluban a református templomban tartott ünnepi istentisztelettel vette kezdetét, melyen Szabóné Nagy Andrea református lelkipásztor igehirdetését hallhattuk. Ezt k&oum... Teljes cikk...

Indul az új Berettyó Kártya!

Indul az új Berettyó Kártya! Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévé... Teljes cikk...
 • Átadták a felújított felnőtt háziorvosi rendelőt

  Átadták a felújított felnőtt háziorvosi rendelőt

 • „Főhajtva állunk színetek előtt” – Az ’56-os hősökre emlékeztünk…

  „Főhajtva állunk színetek előtt” – Az ’56-os hősökre emlékeztünk…

 • Indul az új Berettyó Kártya!

  Indul az új Berettyó Kártya!

Previous
Next
Hiba
 • Hiba történt a hírcsatorna adatainak beolvasásakor

Testületi ülés és közmeghallgatás

A régi helyen, ám az újonnan megválasztott képviselőkkel tartotta november 27-én testületi ülését városunk önkormányzata. Az előzetesen kiadott 25 napirendi pont mellé kettőt még sürgősséggel tárgyaltak meg.

A nap Berettyóújfalu Város Önkormányzata és Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő testületének együttes ülésével kezdődött, melyen elfogadták a közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását, valamint jóváhagyták a hivatal első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

A berettyóújfalui testületi ülés elején került sor a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztására és eskütételére. Gyarmati Sándorné, aki az alakuló ülésen nem tudott részt venni, illetve a lemondott Fekete István helyére javasolt Csörszné Bagdi Ildikó tette le esküjét.

Elfogadták a képviselők a Bihar Food Zrt. megalapításáról szóló szándéknyilatkozatot, melynek értelmében az önkormányzat alapító tagként vesz részt a cég megalapításában. Muraközi István polgármester elmondta: egy másfél milliárd forintos beruházás Berettyóújfaluban történő megvalósításának tervével kereste meg egy komoly piaci háttérrel és szakmai tapasztalattal rendelkező vállalkozói csoport, mely egy komplex élelmiszer-feldolgozó üzemet kíván létrehozni a helyi termékek – zöldség, gyümölcs – befogadására és feldolgozására. Az önkormányzat a Téglaparti temető és a Kádár Vitéz utcai régi temető közötti kb. 1,7 hektáros területen lévő ingatlant bocsájtja a Bihar Food  Zrt. rendelkezésére, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, amivel 24 százalékos tulajdoni részt szerez a cégben. Az üzem létrejöttekor 15-20 fős munkaerő állandó foglalkoztatására, míg szezonálisan 30-40 közfoglalkoztatott alkalmazására nyílik lehetőség – derült ki az előterjesztésből.

Támogatásáról biztosította az önkormányzat Kőrisiné Sándor Katalin tagintézmény-vezetői pályázatát a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalui Tagintézménye élére. Ugyancsak támogatták Pelyhéné Bartha Irén intézményvezetői megbízásának újabb öt évre szóló meghosszabbítását a Bessenyi György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium élén.  

Módosítatta a testület a város fizető parkolási rendeletét. Ennek értelmében a fizető zónában lakó gépjármű-tulajdonosok első személygépkocsijuk után ingyenes éves parkoló bérletre jogosultak. Az éves parkoló bérletek megújítása az eddigi január 15. helyett január 31-re módosul. Az érvényesítés a Szent István téri Rendezvényházban, az ügyfélszolgálaton történik.
Módosították a képviselők a Herpály-Team Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződést, ami a KLIK által fenntartott általános iskolákban folyó karbantartási munkálatokat érinti. 2015. január 1-től a feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el.Elfogadta a testület az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, majd módosították az iparűzési adóról szóló rendeletet. Ismeretes, hogy az önkormányzatok bevételeik növelése érdekében különböző helyi adókat vethetnek ki. Berettyóújfalu a környékbeli településeken elfogadott kommunális adó bevezetésétől eltekintett, míg az iparűzési adó mértékét az országosan elfogadott 2 százalék helyett 1,8 százalékban állapította meg. Mostani rendeletükkel ezt emelték fel 2 százalékra a képviselők, amivel éves szinten 40 millió forint adóbevétel növekedésre számítanak. A kétmillió forint árbevételt el nem érő vállalkozók adómentességet élveznek.

Döntöttek a képviselők az iskolai intézményi tanácsokba történő önkormányzati tagok delegálásáról is. Ennek értelmében a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába Szabó Katalint, a József Attila Általános Iskolába Bónácz Jánost, az Arany János Gimnáziumba Muraközi Istvánt, míg a Bessenyei Szakközépiskolába Nagy László Csabát delegálták.

Új utcanevekkel is gyarapodott városunk. Így lett Monostor, Földvár, Körtvélyes utca, míg egy külterületi ingatlant Cseresznyés dűlőnek neveztek el.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét, majd megerősítették azt az önkormányzati rendeletet, melyet még 2013-ban alkottak, s melynek értelmében versenytárgyalás útján értékesítik a volt szovjet katonai reptér 192 hektárnyi területét az értékbecslő által megállapított bruttó 192 millió forint induló vételáron. Az elfogadott határozat tartalmazza, hogy az induló vételár alatt az ingatlan nem értékesíthető.

Egyhangúan megszavazták a képviselők a Civil Udvar működéséről szóló együttműködési megállapodást, mely a Toldi u. 3. sz. alatti ingatlan rendeltetésszerű használatára terjed ki, a különböző civil egyesületek részéről.

Csatlakozott az önkormányzat egy speciális polgármesteri és alpolgármesteri életbiztosítási programban való részvételhez. Ennek értelmében a következő önkormányzati választásokig – 2019. október – az újra induló, de meg nem választott polgármester, illetve alpolgármester 3 havi végkielégítésének fedezetére bruttó 2.300.000, illetve 1.955.000 Ft összeggel életbiztosítást köt az önkormányzat az Allianz Hungária Biztosító Zrt-vel. Ennek előnye az, hogy az önkormányzatnak nem egy összegben kell előteremtenie a végkielégítést, hanem havonta gyűjtik azt össze. Ha ismét indul a polgármester és alpolgármester, s újraválasztják őket, úgy a biztosítási összeg az önkormányzatot illeti, tehát az önkormányzatot semmilyen veszteség nem éri.KÖZMEGHALLGATÁS TUCATNYI LAKOSSAL

Közérdekű felvetéseikkel a lakosok járda- és aszfaltút iránti igényeiket fogalmazták meg. Asztalos Lajos, Berettyólapos, elmondta: 2003 óta van benn írásos kérelmük járda megépítésére, ám eddig sikertelenül jártak, pedig munkájukat is felajánlották a kivitelezésben. Szabó László Tibor és Szecsődi Istvánné a Nagy Sándor utcáról érkezett, ahol sem gyalog, sem kocsival nem lehet közlekedni. Vidáné Nagy Mária szomszédasszonyával együtt tolmácsolta a Török Bálint utca 3 ingatlantulajdonosának panaszát: nincs járda, gödörben járnak, melyben áll a víz, mivel árok sincs. Veres János térfigyelő kamerát kért a Szent István térre, járdát a Csendes temető elé, valamint a közmunkások „igazságos” behívását javasolta. Szóvá tette még a Völgyközben fellelhető rengeteg kutyát, valamint az elszaporodott rágcsálókat. Hajman Jánosné a gimnázium előtti gyalogátkelőhely kialakítását szorgalmazta, ami nemcsak a diákok, hanem a felnőttek közlekedése miatt is szükséges. Verebi Györgyné a temetők siralmas állapotát ecsetelte: a lekaszált gazt a sírokon hagyják. Elmondta még, a Kádár utcai egyik szennyvízátemelő elviselhetetlen bűzt áraszt. Fodorné Veres Margit azt tette szóvá, hogy a pár éve átadott fogyatékosok nappali ellátását szolgálni hivatott épület nem üzemel, pedig 93 millió forintból újították fel.

Muraközi István polgármester a felvetésekre elmondta: a város közel ötmilliárdos költségvetéséből elenyésző összeg jut fejlesztésekre, holott a felvetett igény járdákra és aszfalt utakra – jogos. Azt viszont megígérte, minden évben másfél km járdát épít az önkormányzat. Térfigyelő kamerarendszerre pályáztak, ám nem nyertek, viszont ha lesz anyagi forrás, van esély a nyerésre, nem is kell újból benyújtaniuk a pályázatot. A temetőgondozás a Platinum feladata, jelezni fogja a felvetett problémákat – közölte a városvezető.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella