1. SKIP_MENU
 2. SKIP_CONTENT
 3. SKIP_FOOTER

Fiatalok helyben maradásának ösztönzése Berettyóújfaluban

Fiatalok helyben maradásának ösztönzése Berettyóújfaluban Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázatból valósítja meg a "Fiatalok helyben maradásának ösztönzése Berettyóújfaluban” elnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00039 azonosítószámú szakmai programját. Ennek keretében kezdődöt... Teljes cikk...

2019. december 31-ig érvényes a Berettyó Kártya!

2019. december 31-ig érvényes a Berettyó Kártya! Berettyóújfalu Város Önkormányzata nevében örömmel osztjuk meg Önökkel a hírt, miszerint minden Berettyó Kártya tulajdonos számára 2019. december 31-ig meghosszabbítjuk a kártya érvényességét! Teljes cikk...
 • Fiatalok helyben maradásának ösztönzése Berettyóújfaluban

  Fiatalok helyben maradásának ösztönzése Berettyóújfaluban

 • Elkezdődik az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Berettyóújfalu településen” című projekt megvalósítása

  Elkezdődik az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Berettyóújfalu településen” című projekt megvalósítása

 • 2019. december 31-ig érvényes a Berettyó Kártya!

  2019. december 31-ig érvényes a Berettyó Kártya!

Previous
Next

Pályázatot írt ki az önkormányzat a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde élére

Idei első testületi ülését 11 fővel január 29-én tartotta az önkormányzat. A 13 napirendi pontból hármat zárt ülésen vitattak meg.Elsőként a képviselők a polgármesteri jelentést fogadták el, melyhez szóbeli kiegészítésként Muraközi István polgármester köszönetet mondott a kultúranapi rendezvények megszervezéséért, lebonyolításáért, az azokon való részvételért. Bejelentette továbbá a városvezető, hogy a KÖSZI közbeszerzési eljárásainak eredményeként nyersanyag norma emelésére nem tesz javaslatot, ebből következően a térítési díj sem nő a jövőben.

A 3. napirendi pont a Morotva Liget 5,5 hektáros területének eladásáról szólt. Az előterjesztésből kiderült: Mezei József, a Mezei-Vill Kft. ügyvezetője vételi szándékkal kereste meg az önkormányzatot, mivel a további munkahelyteremtő beruházások elkészültéhez gyorsabb eljárást eredményezne, ha a földterület a kft. tulajdonában lenne.  (Az eddigi fejlesztésekhez mindig az önkormányzat hozzájárulása kellett – szerk.) A képviselők 7 igen és 4 tartózkodás ellenében megszavazták a terület eladását 25 millió forint + áfa értékesítési áron.

Török Istvánné, a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője a 2014/2015-ös év leteltével igénybe veszi a 40 év szolgálati idővel rendelkezők kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségét, ezért az intézmény élére pályázatot írt ki az önkormányzat. A pályázat benyújtásának határideje 2015. április 30., az elbírálás június 30., a munkakör betöltésének kezdete augusztus 1. A megbízatás 2020. július 31-ig szól.

Elfogadták a képviselők a Mezősassal közös önkormányzati hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint az ezzel összefüggő berettyóújfalui polgármesteri hivatal létszámának csökkentését 54,5 főről 50 főre.

Áttekintették a képviselők a közterület-felügyelet, illetve az ezzel összefüggő városgazdai feladatok ellátását. Elhangzott: a városüzemeltetés hatékonyabb és rugalmasabb ellátása, illetve a szabálysértésekkel kapcsolatos eljárások és az önkormányzati rendeletekben foglaltak betartása érdekében az önkormányzat korábban városgazdát foglalkoztatott. Erre 1991 és 2012 között a város közterület felügyeletet működtetett, ami 2012-ben megszűnt. A városüzemeltetés színvonalának emelése, illetve szinten tartása érdekében most együttműködési megállapítást kötött az önkormányzat a Nova Villa 2010 Nonprofit Kft-vel és a Polgárőrséggel.

Elkelt a volt szovjet katonai repülőtér területe

Mint ismeretes, az önkormányzat korábban meghirdette eladásra a tulajdonában lévő 192 hektár területet, a volt szovjet katonai repteret. A határidőig egyetlen ajánlat érkezett, így azt egy berettyóújfalui családi gazdálkodó vette meg 192 millió forint vételáron.

Elfogadta a testület a székelylengyelfalvi székhelyű Orbán Balázs Alapítvány kérését, melyet Bálint Domokos egyházgondnok, képviselő tanácsos tolmácsolt Berettyóújfalu önkormányzatának. Az Alapítvány portrédomborműves emléktáblát kíván elhelyezni Orbán Balázs halálának 125. évfordulóján Lengyelfalván, melyhez képviselőink 200 ezer forint hozzájárulásról döntöttek.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella