1. SKIP_MENU
 2. SKIP_CONTENT
 3. SKIP_FOOTER

Elindult a Berettyóújfalu mobil applikáció

Elindult a Berettyóújfalu mobil applikáció A mai naptól elérhető, és ingyenesen bárki számára letölthető a Berettyóújfalu mobil applikáció, melynek segítségével még gyorsabbá és könnyebbé válik a kommunikáció a lakosság és az önkormányzat között. Erről t... Teljes cikk...

Város Napja 2019

Város Napja 2019 2019. május 23-án a Vörösmarty téren, Báthory Gábor szobrának megkoszorúzásával kezdődtek Berettyóújfaluban a város napi ünnepi rendezvények, majd a megújult Népliget átadása következett. Ezután az ünnepi képviselő-testületi ül&e... Teljes cikk...

Megtörtént a Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ ünnepélyes alapkőletétele

Megtörtént a Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ ünnepélyes alapkőletétele 2019. május 22-én ünnepélyes keretek között került sor a Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ alapkőletételére Berettyóújfaluban, a Gróf Tisza István Kórház melletti területen. KÉPGALÉRIA Teljes cikk...
 • Elindult a Berettyóújfalu mobil applikáció

  Elindult a Berettyóújfalu mobil applikáció

 • Város Napja 2019

  Város Napja 2019

 • Megtörtént a Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ ünnepélyes alapkőletétele

  Megtörtént a Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ ünnepélyes alapkőletétele

Previous
Next

Tájékoztató helyi adóügyekben az adózó és az önkormányzati adóhatóság közötti elektronikus kapcsolattartás szabályairól

Tisztelt Adózók! Az adózók és az önkormányzati adóhatóságok közötti kapcsolattartás kötelező és lehetséges csatornáit az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) hatályos jogszabályai határozzák meg. - A Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának felhívását olvashatják. 

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv.-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal (Eüsztv. 9. §).

1.Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett:

 • gazdálkodó szervezet - többek között a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok – kizárólag a cégkapuja,
 • egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye (korábbi nevén: ügyfélkapu)

útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalanyok az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezését, változás-bejelentését és adóbevallását, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

 1. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett
 • természetes magánszemély,
 • adószámmal nem rendelkező alapítvány, egyesület,
 • a 600.000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő– mezőgazdasági őstermelő

főszabály szerint továbbra is papír alapon tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, de döntése szerint lehetősége van az elektronikus kapcsolattartásra, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adóügyek elektronikus ügyintézése az Önkormányzati Hivatali Portálon érhető el:

https://ohp-20.asp.lgov.hu

Az ügyindítás menete a következő:

 • ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL (https://ohp-20.asp.lgov.hu) oldalon az ügyintézés megkezdéséhez alul kék mezőben található „VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT” sávot kell kiválasztani.
 • A kereső oldalon BERETTYÓÚJFALU település nevét kiválasztva, majd a mellette lévő kék mezőben a „LEKÉRDEZÉS” gombra kattintva lehet a találati listából „BERETTYÓÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT”-ot választani.
 • Ezt követően három menüpontból lehet választani: „ÜGYINDÍTÁS”, „ÜGYKÖVETÉS”, illetve „ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS”.
 • ÜGYINDÍTÁS esetén a legördítő sáv segítségével ki kell választani az eljárás módját: „saját nevemben” vagy „Meghatalmazottként/képviselőként”
 • „Keresés az űrlapadatokban” pontnál kiválasztani az „ÁGAZAT” alatt az „Adóügy”-et, valamint az „ÜGYTÍPUS” alatt az adónemet (pl. helyi iparűzési adó)
 • A kék mezőben lévő „lekérdezés” gombra kattintás után az oldal alján megjelennek az adott ügytípushoz tartozó űrlapok.
 • 2019. március 08. után elérhető ÜGYKÖVETÉS menüpont alatt az adózó a folyamatban lévő elektronikusan indított ügyének állapotát tekintheti meg.
 • 2019. március 08. után elérhető ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS- nél az adózó az Ügyfélkapus, valamint az adóazonosító jele/adószáma azonosítása után lekérheti a helyi adó egyenlegét

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS benyújtása megtörténhet az állami adóhatóságon keresztüli is az elektronikus helyi iparűzési adó bevallás (ÁNYK nyomtatvány) benyújtásával (Htv. 42/D § alapján) Berettyóújfalu Város Önkormányzatot választva.

KÉRJÜK, HOGY A TOVÁBBIAKBAN IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGEIKNEK A FENTI 2 LEHETŐSÉG VALAMELYIKE SZERINT SZÍVESKEDJENEK ELEGET TENNI!

Azon ügyekben, melyekre önkormányzati adóhatóságunk nem rendszeresített űrlapot az Önkormányzati Hivatali Portálon, az E-Papír szolgáltatás vehető igénybe:

https://epapir.gov.hu

Ebben az esetben további nyomtatványok találhatók az önkormányzat honlapján - www.berettyoujfalu.hu - , melyek elérhetősége: Címlap > Adóügyek menüpont. Itt kiválasztva a nyomtatványt, letöltve, kitöltve csatolható fel a kérelem pdf formátumban az E-Papír oldalon mellékletként.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet papír alapon nyújtja be a nyilatkozatát (kérelem, bevallás stb.), úgy az a benyújtott nyilatkozat az Eüsztv. 9. § (5) bekezdése értelmében hatálytalan, nem váltja ki az Ügyfél által kívánt joghatást, tehát úgy minősül, mintha azt be sem nyújtotta volna.

A fenti jogszabályok alapján adózási dokumentumaikat (határozatok, adóigazolások, adószámla kivonatok stb.) elektronikus úton kézbesítjük a gazdálkodó szervezeteknek.

Bízunk abban, hogy tájékoztatásunk eredményeként könnyebbé válik a kapcsolattartás, és az ügyintézés!

További segítséget és hasznos információkat talál a következő oldalakon:

www.berettyoujfalu.hu

https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/cegkapu.html

https://cegkapu.gov.hu/

http://ekozig.magyarorszag.hu