1. SKIP_MENU
 2. SKIP_CONTENT
 3. SKIP_FOOTER

Bursa Hungarica 2020

Bursa Hungarica 2020 Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 143/2019. (IX.12.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), valamint a felsőoktat&... Teljes cikk...

Tájékoztató a komposztáló edények igénylésének módjáról

Tájékoztató a komposztáló edények igénylésének módjáról Berettyóújfalu Város Önkormányzata a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című megyei pály&aacut... Teljes cikk...

Önkormányzati választások 2019 - Megvan a szavazólapi sorrend

Önkormányzati választások 2019 - Megvan a szavazólapi sorrend Mint ismeretes, 2019. szeptember 9-én 16-óráig adhatták le ajánlóíveiket a polgármester- és képviselőjelöltek országszerte, így Berettyóújfaluban is. Ezután sorsolták ki a Helyi Választási Bizottságok, milyen sorrendben szerepelnek majd a jelöltek a... Teljes cikk...
 • Bursa Hungarica 2020

  Bursa Hungarica 2020

 • Tájékoztató a komposztáló edények igénylésének módjáról

  Tájékoztató a komposztáló edények igénylésének módjáról

 • Önkormányzati választások 2019 - Megvan a szavazólapi sorrend

  Önkormányzati választások 2019 - Megvan a szavazólapi sorrend

Previous
Next

Megalakult városunkban a Trianon Emlékbizottság

Batár Zsolt Botond -berettyóújfalui kötődésű író, történész, népművelő - mutatta be ma délután a Trianon történelmi tévedése című könyvét a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Berettyóújfaluban, a Fráter László teremben. Az eseményen közreműködtek a margittai Horváth János Elméleti Líceum diákjai, Kocsis Alexandra és Mike Nóra.

Muraközi István az eseményen elmondta, mivel 2020 országosan a nemzeti összetartozás emlékéve lesz, Berettyóújfalu Város Önkormányzata úgy döntött, hogy az önkormányzat városi szinten is emlékévet hirdet, és létrehoz egy Trianoni Emlékbizottságot, melynek kivitelezésével a polgármestert bízta meg. 

Mint azt megtudtuk, az eredeti elképzelés szerint a bizottság tagja lett volna néhai Kurucz Imre szobrászművész, aki munkásságával igazolta, az ügy iránti elkötelezettségét és tettrekészségét. Köztéren és középületeken álló alkotásai közül településenként nézve a legtöbb Berettyóújfaluban és Nagyváradon található. Számos emlékhely fűződik a nevéhez a határ két oldalán. Ö mintázta meg Fráter László alakját, ő állította helyre ezen épület homlokzatán az eredeti vármegye-címert, és megalkotta azt a Trianon-emlékplakett, melyet – kedves felesége egyetértésével – az emlékév legfontosabb arculati elemeként, emblémájaként fogunk alkalmazni - mondta Muraközi István.

trianon 01
- A most létrejövő emlékbizottság így 5 fővel alakul meg. Olyan személyeket kértem fel, akik eddigi életútjukkal, munkásságukkal képviselik mindazokat a szempontokat, amelyek a méltó emlékezéshez és a mind hitelesebb megismeréshez szükségesek. Általuk olyan programok valósulhatnak meg, melyek a bihari térség, az egykori Biharország és benne Berettyóújfalu társadalmi, kulturális, egyházi, történelmi, néprajzi vonatkozásait mind teljesebben világítják meg. Emellett pedig kiterjedt, a határon túl is meglévő szakmai, civil és személyes kapcsolataik révén segítenek a további együttműködések kialakításában.

A tagok feladatukat önkéntesen, díjazás nélkül látják el. Az emlékbizottság megbízatása a mai napon, 2019. június 4-én kezdődik, és 2020. december 31-éig tart. A bizottsági ügyrendet maguk határozzák meg, elnökök a tagok, maguk közül választanak. A későbbiekben ő fogja a bizottságot képviselni elsősorban a Képviselő-testület, továbbá pedig a nyilvánosság előtt. Konkrét éves programtervet, a közreműködők javasolt körét és a lebonyolításhoz szükséges költségvetés-tervezetet legkésőbb a 2019. decemberi képviselő-testületi ülésre kell előterjeszteniük.

trianon 03

A polgármester eredményes munkát kívánt az emlékbizottság tagjainak, majd ünnepélyesen átadta  a megbízóleveleket.
A berettyóújfalui Trianon Emlékbizottság tagjai:

- Balláné Veress Ilona - Berettyóújfalui korábbi alpolgármestere, a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület elnökségi tagja, a Berettyószentmártoni Református Egyházközség gondnoka

- Rákóczi Jenő - római katolikus plébános

- Dr. Iszlai Sándor - a Gróf Tisza István Kórház osztályvezető főorvosa, az Orbán Balázs Társaság egyik alapító tagja

- Török Péter - történész–levéltáros–muzeológus, a Bihari Múzeum vezetője, a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület alelnöke

- Kolozsvári István - etnográfus, a Bihari Múzeum Baráti Köre és a Bihari Népművészeti Egyesület elnöke

A rendezvény Dr. Fráter László egykori alispán emléktáblájának megkoszorúzásával zárult.